Service

Hos oss får du unik professionell hjälp genom vår kunskap och erfarenhet vi samlat genom åren.
Vi har helhetslösningen för dig när du har problem med din bil.

Vi strävar att hjälpa dig så snabbt som möjligt, då vi vet att många är beroende av att använda sin bil både privat och yrkesmässigt.

Service företagsbilar

Att en företagsbil alltid fungerar är oftast mycket viktigt. Det bör dessutom vara smidigt och inte fordra så krävande insatser från företaget när det gäller bl.a. hämta och lämna fordonet. Det är även viktigt att arbetet utförs snabbt. Vi kan enligt överenskommelse både hämta och lämna bilar när de ska servas och repareras. Allt enligt era önskemål och vår överenskommelse. Här finns resurser för att reparera och serva såväl gamla som nya bilar med hjälp av modern teknik. Välkomna att höra av er!

Service privatbilar

För att göra service på din bil idag fordras, förutom kunskap, modern teknisk utrustning. Detta har vi här. Utrustningen och utbildningen kring denna uppdateras kontinuerligt.

En service består av en genomgång av din bil, då vi kontrollerar ett 50-tal punkter. Detta görs enligt ett program som bilfabrikanten rekommenderar för just din bilmodell och körsträcka. Enligt överenskommelse kan också reparationer göras i samband med service. När vi servar din bil kan du normalt hämta din bil samma dag som du lämnat in den.